Đóng

NGHỊ ĐỊNH 36/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN

NGHỊ ĐỊNH 36/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN

NĐ 36_2020_ND-CP_xu phat tai nguyen nuoc:

Hiệu lực thi hành

  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2020.
  2. Nghị định này thay thế Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.Screenshot (46)Liên hệ Hotline/Zalo: 090 939 8862 để được tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất!