Đóng

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TT 25.2019

Thực hiện theo quy định tại điều 37, TT 25/2019/TT-BTNMT. Định kỳ hàng năm lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường (kỳ báo cáo từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 và được gửi tới cơ quan quan lý trước 31/01 của năm tiếp theo.

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường được quy định tại phụ lục VI. TT 25/2019/TT-BTNMT như sau: MAU BAO CAO CONG TAC BAO VE MOI TRUONG

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ :

Hotline (Tel/Zalo): Ms. Hương: 090 939 8862 hoặc

Email: goldenlife.co.ltd@gmail.com để được hỗ trợ tốt nhất!