Đóng

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

protect-450592_960_720

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đối tượng Cột 5, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP
Cơ sở phát sinh nước thải từ 20m3/ngày đến dưới 500m3/ngày HOẶC phát sinh khí thải từ 5000m3/h đến dưới 20.000 m3/h HOẶC phát sinh chất thải từ 01 tấn/ngày đến dưới 10 tấn/ngày.
Thời điểm thực hiện Trước khi dự án đi vào hoạt động
Căn cứ pháp lý * Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua năm 2014
* Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.
Mức phạt hành chính khi hoạt động mà không có kế hoạch bảo vệ môi trường 120.000.000 –> 200.000.000 (Theo Điều 11, NĐ 155/2016/NĐ-CP)
Tần suất thực hiện 01 (một) lần trong suốt quá trình hoạt động nếu:
–     Không thay đổi địa điểm hoạt động
–     Không tăng công suất hoạt động so với công suất đã đăng ký
–     Không thay đổi quy trình công nghệ sản xuất, không thay đổi công nghệ xử lý chất thải gây tác động xấu tới môi trường.
Hồ sơ cần thiết 1. giấy phép đầu tư/ kinh doanh
2. giấy tờ đất (chứng nhận quyền sử dụng đất/ hợp đồng thuê đất/nhà)
3. Bản vẽ mặt bằng tổng thể; Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải
Thành phần, số lượng hồ sơ 1.Một (01) văn bản đề xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
2.Bảy (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường
3.Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.
Trình tự thực hiện 1.     Khảo sát hiện trạng, thu thập dữ liệu liên quan đến dự án
2.     Quan trắc môi trường nền
3.     Viết hồ sơ
4.     Trình ký
5.     Nộp hồ sơ
6.     Kiểm tra thực tế
7.     Chỉnh sửa hồ sơ sau kiểm tra (nếu có)
8.     Nộp bổ sung
9.     Phê duyệt
Cơ quan duyệt hồ sơ 1. Ủy ban nhân dân cấp huyện
2. Ban quản lý các khu công nghiệp 
Thời gian duyệt hồ sơ a) 10 (Mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Kết quả thực hiện 01 giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường và 01 cuốn kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt
Công ty Golden Life cung cp dch v lp kế hoạch bảo vệ môi trường trn gói, uy tín, nhanh chóng, chi phí tt nht!
Vui lòng liên h
Hotline/Zalo: 090 939 8862 hoc
Email: goldenlife.co.ltd@gmail.com đ
được h tr tt nht!