Đóng

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, TINH BỘT CÁC LOẠI

8-1

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT,
CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, TINH BỘT CÁC LOẠI

Đối tượng STT 67, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP
Dự án sản xuất, chế biến nông sản, tinh bột các loại có quy mô công suất dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm
Đối với dự án sản xuất, chế biến nông sản, tinh bột các loại có quy mô công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên, vui lòng tham khảo tại đây: http://golden-life.com.vn/dtm-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cho-co-so-san-xuat-che-bien-nong-san-tinh-bot-cac-loai/
Thời điểm thực hiện Trước khi dự án đi vào hoạt động
Mức phạt hành chính khi hoạt động mà không có kế hoạch bảo vệ môi trường 60.000.000 –> 100.000.000  (Theo Điều 11, NĐ 155/2016/NĐ-CP)
Căn cứ pháp lý * Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua năm 2014
* Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.
Tần suất thực hiện 01 (một) lần trong suốt quá trình hoạt động nếu:
–     Không thay đổi địa điểm hoạt động
–     Không tăng công suất hoạt động so với công suất đã đăng ký
–     Không thay đổi quy trình công nghệ sản xuất
Trình tự thực hiện 1    Khảo sát hiện trạng, thu thập dữ liệu liên quan đến dự án
2    Quan trắc môi trường nền
3    Viết hồ sơ
4    Trình ký
5    Nộp hồ sơ
6    Kiểm tra thực tế
7    Chỉnh sửa hồ sơ sau kiểm tra (nếu có)
8    Nộp bổ sung
9    Phê duyệt
Kết quả thực hiện 01 giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án sản xuất, chế biến nông sản, tinh bột các loại và 01 cuốn kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án bản chính
Công ty Golden Life cung cp dch v lp kế hoạch bảo vệ môi trường trn gói, uy tín, nhanh chóng, chi phí tt nht!
Vui lòng liên h
Hotline/Zalo: 090 939 8862 hoc
Email: goldenlife.co.ltd@gmail.com đ
được h tr tt nht!