Đóng

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO CƠ SỞ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM NHỰA

15a78a5393796e273768

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT CÁC

SẢN PHẨM NHỰA, HẠT NHỰA

Đối tượng STT 79, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP
Dự án có quy mô công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm đối với nguyên liệu nhựa sạch.
Đối với dự án có sử dụng phế liệu, nguyên liệu nhựa tái chế hoặc quy mô công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm đối với nguyên liệu nhựa sạch, vui lòng tham khảo tại đây: http://golden-life.com.vn/lap-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-dtm-cho-du-an-san-xuat-cac-san-pham-nhua-hat-nhua/
Thời điểm thực hiện Trước khi dự án đi vào hoạt động
Mức phạt hành chính khi hoạt động mà không có kế hoạch bảo vệ môi trường 60.000.000 à 100.000.000 (Theo Điều 11, NĐ 155/2016/NĐ-CP)
Căn cứ pháp lý * Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua năm 2014
* Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.
Tần suất thực hiện 01 (một) lần trong suốt quá trình hoạt động nếu:
–     Không thay đổi địa điểm hoạt động
–     Không tăng công suất hoạt động so với công suất đã đăng ký
–     Không thay đổi quy trình công nghệ sản xuất
Trình tự thực hiện 1    Khảo sát hiện trạng, thu thập dữ liệu liên quan đến dự án
2    Quan trắc môi trường nền
3    Viết hồ sơ
4    Trình ký
5    Nộp hồ sơ
6    Kiểm tra thực tế
7    Chỉnh sửa hồ sơ sau kiểm tra (nếu có)
8    Nộp bổ sung
9    Phê duyệt
Kết quả thực hiện 01 giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường và 01 cuốn kế hoạch bảo vệ môi trường bản chính
Công ty Golden Life cung cp dch v lp kế hoạch bảo vệ môi trường trn gói, uy tín, nhanh chóng, chi phí tt nht!
Vui lòng liên h
Hotline/Zalo: 090 939 8862 hoc
Email: goldenlife.co.ltd@gmail.com đ
được h tr tt nht!