Đóng

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO CỬA HÀNG KINH DOANH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO CỬA HÀNG KINH DOANH
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Đối tượng STT 73, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP
Cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật có sức chứa của kho dưới 500 tấn.
Thời điểm thực hiện Trước khi dự án đi vào hoạt động
Căn cứ pháp lý * Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua năm 2014
* Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.
Tần suất thực hiện 01 (một) lần trong suốt quá trình hoạt động nếu:
–     Không thay đổi địa điểm hoạt động
–     Không tăng công suất hoạt động so với công suất đã đăng ký
–     Không thay đổi quy trình công nghệ sản xuất
Hồ sơ cần thiết 1. giấy phép đầu tư/ kinh doanh
2. giấy tờ đất (chứng nhận quyền sử dụng đất/ hợp đồng thuê đất/nhà)
3. Bản vẽ mặt bằng tổng thể; Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải
Thành phần, số lượng hồ sơ 1.Một (01) văn bản đề xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
2.Bảy (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường
3.Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.
Cơ quan duyệt hồ sơ 1. Ủy ban nhân dân cấp huyện
2. Ban quản lý các khu công nghiệp 
Thời gian duyệt hồ sơ a) 10 (Mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Kết quả thực hiện 01 giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
 
Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ Hotline/Zalo: 090 939 8862 hoặc
Email: goldenlife.co.ltd@gmail.com để được hỗ trợ tốt nhất!