Đóng

HỎI – ĐÁP VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO KHO CHỨA HÓA CHẤT

HỎI – ĐÁP VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO KHO CHỨA HÓA CHẤT
184304456_309449440693905_4686621023195984641_n
1. Kho chứa hóa chất có cần hồ sơ môi trường không?
Đáp: Theo quy định tại STT 82, PL II, NĐ 40/2019/NĐ-CP:
– Kho chứa hóa chất có công suất chứa dưới 500 tấn cần lập #kế_hoạch_bảo_vệ_môi_trường.
– Kho chứa hóa chất có công suất chứa từ 500 tấn trở lên cần lập #ĐTM_Báo_cáo_đánh_giá_tác_động_môi_trường.
Và giấy xác nhận #kế_hoạch_bảo_vệ_môi_trường/quyết định phê duyệt #ĐTM là điều kiện cần để xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.
2. Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc ĐTM cần lập khi nào?
Đáp: #kế_hoạch_bảo_vệ_môi_trường hoặc #ĐTM cần lập sau khi có giấy phép kinh doanh và trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.
Trong trường hợp đã đi vào hoạt động mà chưa có #giấy_xác_nhận_kế_hoạch_bảo_vệ_môi_trường hoặc #quyết_định_phê_duyệt_ĐTM thì sẽ phải nộp phạt hành chính trước khi lập hồ sơ môi trường bổ sung (theo khoản 2, điều 22, NĐ 40/2019/NĐ-CP).
3. Nếu đi vào hoạt động mà chưa có #giấy_xác_nhận_kế_hoạch_bảo_vệ_môi_trường hoặc #quyết_định_phê_duyệt_ĐTM thì bị phạt bao nhiêu tiền?
Đáp: Theo điều 11, NĐ 155/2016/NĐ-CP quy định:
– Doanh nghiệp đi vào hoạt động mà không có giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường bị phạt 60 – 80 triệu đồng.
Doanh nghiệp đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt ĐTM bị phạt 400 -500 triệu đồng.
Liên hệ Hương để được tư vấn và báo giá tốt nhất: Hương – 090 939 8862.