Đóng

CÔNG TY SẢN XUẤT PHÂN BÓN KHÔNG THỰC HIỆN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THÌ BỊ PHẠT BAO NHIÊU TIỀN???