Đóng

Dịch vụ

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, TINH BỘT CÁC LOẠI

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, TINH BỘT CÁC LOẠI Đối tượng STT 67, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP Dự án sản xuất, chế biến nông sản, tinh bột các loại có quy mô công suất dưới 10.000 tấn sản ...
Xem thêm

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT, SỬA CHỮA, LẮP RÁP XE MÁY, Ô TÔ (GARA Ô TÔ, CỬA HÀNG SỬA XE MÁY)

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT, SỬA CHỮA, LẮP RÁP XE MÁY, Ô TÔ (GARA Ô TÔ, CỬA HÀNG SỬA XE MÁY) Đối tượng STT 47, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP Dự án có quy mô công suất dưới 5.000 xe máy/năm. Dự án ...
Xem thêm