Đóng

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

ĐTM – BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, TINH BỘT CÁC LOẠI

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, TINH BỘT CÁC LOẠI Đối tượng STT 67, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP Dự án có sản xuất, chế biến nông sản, tinh bột các loại có công suất từ 10.000 ...
Xem thêm

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM NHỰA, HẠT NHỰA

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM NHỰA, HẠT NHỰA Đối tượng STT 79, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP Dự án có sử dụng phế liệu, nguyên liệu nhựa tái chế hoặc quy mô công suất từ 1.000 tấn ...
Xem thêm

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) DỰ ÁN SẢN XUẤT, SỬA CHỮA, LẮP RÁP XE MÁY, Ô TÔ (GARA Ô TÔ, CỬA HÀNG SỬA XE MÁY)

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) DỰ ÁN SẢN XUẤT, SỬA CHỮA, LẮP RÁP XE MÁY, Ô TÔ (GARA Ô TÔ, CỬA HÀNG SỬA XE MÁY) Đối tượng STT 47, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP Dự án có quy mô công suất từ 5.000 xe máy/năm ...
Xem thêm

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI Đối tượng STT 69, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi có Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm ...
Xem thêm