Đóng

protect-450592_960_720

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Đối tượng a) Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.b) Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều này, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.
Căn cứ pháp lý * Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua năm 2014; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.* Nghị định số 18_2015_nd-cp ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2015.

* Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2015.

Tần số thực hiện 01 (một) lần trong suốt quá trình hoạt động nếu:-Không thay đổi địa điểm hoạt động

-Không tăng công suất hoạt động so với công suất đã đăng ký

– Không thay đổi quy trình công nghệ sản xuất

Hồ sơ cần thiết 1. giấy phép đầu tư/ kinh doanh2. giấy tờ đất (chứng nhận quyền sử dụng đất/ hợp đồng thuê đất/nhà)

3. Bản vẽ mặt bằng tổng thể; Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải

Thành phần, số lượng hồ sơ a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại TT 27/2015/TT-BTNMT.b) Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

c) Một (01) văn bản đề nghị xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Cơ quan phê duyệt hồ sơ 1. Phòng Tài nguyên và môi trường địa bàn tương ứng.2. Sở Tài Nguyên và Môi trường đối với danh mục hồ sơ thuộc cấp Sở

3. Ban quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tương ứng

Thời gian thực hiện hồ sơ 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện 01 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án 01 cuốn Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án.

*********************************************************************************************

Nếu bạn cần hỗ trợ, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe!

Hotline: Ms. Hương – 090 939 8862 (Tel/SMS/Zalo/LINE) – 0286. 255.9995

Email: tonghuong@golden-life.com.vn

Skype: golden.life12

Dịch vụ Related