Đóng

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho nhà hàng

 

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO NHÀ HÀNG, DỊCH VỤ ĂN UỐNG
Đối tượng Dự án, cơ sở Dịch vụ ăn uống có quy mô diện tích nhà hàng phục vụ trên 200 m2.
Căn cứ pháp lý * Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua năm 2014; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.* Nghị định số 18_2015_nd-cp ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2015.* Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2015.
Tần số thực hiện 01 (một) lần trong suốt quá trình hoạt động nếu:- Không thay đổi địa điểm hoạt động 
Hồ sơ cần thiết 1. Giấy phép đầu tư/ kinh doanh2. Giấy tờ đất (chứng nhận quyền sử dụng đất/ hợp đồng thuê đất/nhà)3. Bản vẽ mặt bằng tổng thể; Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải
Thành phần, số lượng hồ sơ a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại TT 27/2015/TT-BTNMT.b) Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.c) Một (01) văn bản đề nghị xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
Cơ quan phê duyệt hồ sơ 1. Phòng Tài nguyên và môi trường địa bàn tương ứng.
Thời gian thực hiện hồ sơ 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện 01 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án 01 cuốn Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án.

*********************************************************************************************

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí 24/7.

Hotline: 090 939 8862 – 028.6255.9995 (Ms. Hương)

Email: tonghuong@golden-life.com.vn

Skype: golden.life12

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường Related