Đóng

Dịch vụ

Screenshot (132)

UNEP 2013 – HỆ SỐ PHÁT THẢI

Công ty Golden Life trân trọng chia sẻ nguồn tài liệu UNEP 2013 đến mọi người. Tài liệu này sẽ là nguồn tham khảo về hệ số phát thải ô nhiễm thay thế cho nguồn tham khảo của WHO 1993 trước đây. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho ...
Xem thêm
TT 25.2019

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

28/05/2020 Tài liệu

Thực hiện theo quy định tại điều 37, TT 25/2019/TT-BTNMT. Định kỳ hàng năm lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường (kỳ báo cáo từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 và được gửi tới cơ quan quan lý trước 31/01 của năm tiếp theo. Mẫu báo cáo ...
Xem thêm

Thông tư 25/2019/TT-BTNMT – QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2019/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

11/05/2020 Tài liệu

Năm 2020, thực hiện theo quy định tại TT 25/2019/TT-BTNMT, định kỳ quan trắc môi trường lưu kết quả tại công ty và cuối năm lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường (tích hợp toàn bộ các báo cáo định kỳ: quan trắc, chất thải nguy hại, xả ...
Xem thêm