Đóng

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC LỌC, NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC LỌC, NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI Đối tượng Dự án xây dựng cơ sở sản xuất nước lọc, nước tinh khiết đóng chai công suất dưới 2.000 m³ nước/năm Thời điểm thực hiện Trước khi dự án, ...
Xem thêm