Đóng

Dịch vụ

Screenshot (132)

UNEP 2013 – HỆ SỐ PHÁT THẢI

Công ty Golden Life trân trọng chia sẻ nguồn tài liệu UNEP 2013 đến mọi người. Tài liệu này sẽ là nguồn tham khảo về hệ số phát thải ô nhiễm thay thế cho nguồn tham khảo của WHO 1993 trước đây. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho ...
Xem thêm
8-1

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, TINH BỘT CÁC LOẠI

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, TINH BỘT CÁC LOẠI Đối tượng STT 67, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP Dự án sản xuất, chế biến nông sản, tinh bột các loại có quy mô công suất dưới 10.000 tấn sản ...
Xem thêm
8-1

ĐTM – BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, TINH BỘT CÁC LOẠI

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, TINH BỘT CÁC LOẠI Đối tượng STT 67, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP Dự án có sản xuất, chế biến nông sản, tinh bột các loại có công suất từ 10.000 ...
Xem thêm
15a78a5393796e273768

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM NHỰA, HẠT NHỰA

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM NHỰA, HẠT NHỰA Đối tượng STT 79, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP Dự án có sử dụng phế liệu, nguyên liệu nhựa tái chế hoặc quy mô công suất từ 1.000 tấn ...
Xem thêm
xuong-sua-chua-oto-xe-may-1

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) DỰ ÁN SẢN XUẤT, SỬA CHỮA, LẮP RÁP XE MÁY, Ô TÔ (GARA Ô TÔ, CỬA HÀNG SỬA XE MÁY)

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) DỰ ÁN SẢN XUẤT, SỬA CHỮA, LẮP RÁP XE MÁY, Ô TÔ (GARA Ô TÔ, CỬA HÀNG SỬA XE MÁY) Đối tượng STT 47, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP Dự án có quy mô công suất từ 5.000 xe máy/năm ...
Xem thêm
xuong-sua-chua-oto-xe-may-1

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT, SỬA CHỮA, LẮP RÁP XE MÁY, Ô TÔ (GARA Ô TÔ, CỬA HÀNG SỬA XE MÁY)

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT, SỬA CHỮA, LẮP RÁP XE MÁY, Ô TÔ (GARA Ô TÔ, CỬA HÀNG SỬA XE MÁY) Đối tượng STT 47, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP Dự án có quy mô công suất dưới 5.000 xe máy/năm. Dự án ...
Xem thêm